De Tijdplaats
 

Welkom

Aanwezig zijn 

in het hier en nu

Open en nieuwsgierig  

van moment tot moment